ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
Ця угода являє собою політику захисту персональних даних (далі - Політика конфіденційності) і діє відносно всієї інформації, зібраної за допомогою "НедвіжкаБот" (далі по тексту - БОТ), яку може отримати від користувачів, під час їх використання, Адміністратор.

Справжня Політика конфіденційності описує встановлений Адміністратором порядок обробки персональних даних, зібраних за допомогою БОТа "НедвіжкаБот" в месенджері Telegram який знаходиться за адресою «https://t.me/Nedvizhka1Bot», і використовується для пошуку пропозицій про купівлю / продаж / оренди нерухомого майна, по заданим і доступним в БОТі критеріям.

1. Визначення термінів.

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. Адміністратор - ФОП Зелюнко Сергій Леонідович, зареєстрований за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Західна, 12, оф. 142, який організовує і (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що відноситься до ідентифікованого або ідентифікованому фізичній особі; ідентифікована фізична особа - це особа, яка може бути ідентифікована прямо або побічно, зокрема, за допомогою посилання на ідентифікатор, такий як ім'я, ідентифікаційний номер, дані про місце розташування, онлайн ідентифікатор (файли кукі), нікнейм, id і т.д.

1.1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкове для дотримання, який отримав доступ до персональних даних особою, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. «Користувач» - особа, яка має доступ до сервісу БОТа "НедвіжкаБот", за допомогою месенджера Telegram і використовує цей сервіс.

1.1.6. «Cookies» - це невеликі текстові файли, які зберігають інформацію безпосередньо на комп'ютері Користувача, його мобільному телефоні або іншому пристрої, що переносяться на комп'ютери або пристрої, комп'ютерними програмами для ведення записів і поліпшення функціональності сервісів.

1.1.7. «IP-адреса» - унікальний мережевий адрес вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

2. Загальні положення.

2.1. Використання Користувачем БОТа означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання БОТа (в разі його використання) повністю.

2.3. Справжня Політика конфіденційності застосовується лише до сервісу БОТа "НедвіжкаБот" який знаходиться за адресою «https://t.me/Nedvizhka1Bot», в месенджері Telegram. Адміністратор не контролює і не несе відповідальність за сайти, інтернет-магазини третіх осіб, номери мобільних телефонів, псевдоніми (нікнейми), посилання на соціальні мережі, месенджери, на які Користувач може зателефонувати або перейти по посиланнях, доступним в сервісі БОТа.

2.4. При переході Користувача на деякі посилання, розміщені в БОТі, вони можуть бути перенаправлені до сайтів (з додатками і т.д.) інших компаній, де інформація про Користувачів збирається поза прямого контролю Адміністратора. В такому випадку Політики конфіденційності сайтів і / або додатків третіх осіб регулюватимуть порядок обробки інформації, отриманої від користувачів цими третіми особами.

2.5. Адміністратор не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.

3.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністратора щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає при підписці на сервіс БОТа.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем наступними способами:

- при підписці на сервіс БОТа в месенджері Telegram;

- при листуванні з Адміністратором за допомогою БОТа і кнопки "Написати нам";

- при листуванні з Адміністратором за допомогою електронної пошти;

- технічна інформація - дані про інтернет-провайдера відвідувача, IP-адресу відвідувача, характеристиках використовуваного ПК і програмного забезпечення, дані про завантажені і вивантажені відомості (даних) і т.п.;

- статистичні дані про відвідувачів, Користувачів;

- в результаті використання Користувачами месенджера Telegram - номер телефону, ім'я (псевдонім), електронна пошта, фотографія, інше зазначене в мессенджері. Дана інформація використовується для ідентифікації Користувача і надання сервісу. При цьому, іншим Користувачам БОТа за замовчуванням також буде доступна інформація, якщо Користувач не сховав її від загального доступу. Адміністратор може використовувати зазначені Користувачем дані для розсилки повідомлень.

3.3. Адміністратор, захищає дані, які автоматично передаються в процесі використання БОТа: IP адреса; інформація з cookies; інформація про браузер (чи іншої програми, яка здійснює доступ до показу даних); час доступу; адреса сторінки, яка використовується.

3.4. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сервісу.

3.5. Онлайн-сервіс БОТ "НедвіжкаБот", здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів і ID користувача. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем.

3.6. Будь-яка інша персональна інформація не обговорена вище, підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдження, за винятком випадків, передбачених цією Політики конфіденційності.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА.

4.1. Персональні дані Користувача Адміністратор може обробляти і використовувати в цілях:

4.1.1. Ідентифікації Користувача.

4.1.2. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання сервісу БОТа.

4.1.3. Надання Користувачеві пропозицій, інформації, розсилки новин та інших відомостей від імені сервісу або від імені партнерів сервісу.

4.1.4. Здійснення рекламної діяльності.

4.1.5. Покращення доступу до сервісу БОТа і забезпечення його зручного використання, поліпшення якості сервісів, а також для маркетингових цілей.

4.1.6. Отримання статистичних даних і поліпшення роботи сервісів БОТа.

5. СПОСОБИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ.

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.

5.3. При втраті або розголошення персональних даних Адміністратор інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.4. Адміністратор спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання втрати або розголошення персональних даних.

5.5. Користувач вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання доступу третіх осіб до доступу до персональних даних, які обробляються і використовуються за допомогою сервісів БОТа.

6. Зобов'язання сторін.

6.1. Користувач зобов'язаний:

6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування сервісом БОТа.

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.

6.2. Адміністратор зобов'язаний:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п.4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.3. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ.

7.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем і Адміністратором, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).

7.2. Адміністратор може оновлювати цю Політику конфіденційності. Нова редакція Політики конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на сайті https://nedvizhkabot.com.ua, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності. Чинна редакція Політики конфіденційності розміщена на сайті https://nedvizhkabot.com.ua, з відповідним посиланням на політику в БОТі.

7.3. Використання Користувачем БОТа після дати набрання чинності будь-яких змін в Політиці конфіденційності означатиме згоду зі зміненою Політикою конфіденційності. У разі незгоди Користувача зі зміненою Політикою конфіденційності він зобов'язаний припинити використання сервісу БОТа.